Yeşil ve Sol Bahar Buluşması 2009

Yeşil ve Sol 2009 Ocaklar Bahar Buluşması Kısa Rapor

Yeşil ve Sol 2009 Bahar Buluşması, 16-19 Mayıs 2009 tarihlerinde Balıkesir’in Erdek ilçesi Ocaklar beldesinde gerçekleştirildi. 35 kişinin katıldığı buluşmada çeşitli politik tartışmaların yanı sıra, Kapıdağ yarımadası, Manyas Gölü, Mustafakemalpaşa Ovası ve Biga Yarımadası’nda çeşitli büyüklüklerdeki tesis ve işletmelerde yerinde gözleme dayalı incelemelerde bulunuldu.

Buluşmaya ilişkin görsel ve işitsel kayıtlar, www.yesilvesol.org adresindeki sitede yayımlanacak.

Buluşmadaki tartışmalar sonunda Yeşil ve Sol Çalışma Grubunun genişletilerek çalışmalarını sürdürmesi üzerinde görüş birliğine varıldı.

Nihai olarak yerel politika, yerel yönetimler ve yerel seçimler üzerine çalışılması görüşü benimsendi. Bu amaçla mahalle-köy ölçeğinde yerel halk meclislerinin kurulması ve meclislerin konfederatif birlikteliğine yönelik bir ağ yapısının oluşturulması için çaba harcanması görüşü benimsendi.

Yeşil ve Sol tartışmaların sürdürülmesi ve aşağıdaki konuların gündeme alınması benimsendi.

· Yerel halk meclisleri ve bunların ulusal ve uluslar arası konfederasyonları

· Sekülarizm

· Milliyetçilik ve faşizm karşıtlığı

· Feminizm

· Sınıf sorunu ve emek

· Hiyerarşi karşıtlığı

· Demokrasi

· Militarizm karşıtlığı

· Politik ekoloji

· Devrimcilik (Reformculuk karşıtlığı)

· Hayvan hakları

· Çocuk hakları

· Engelli hakları

· Çalışma hakkı

· Alternatif kültür

· Katılım & Entegrasyon

Bireysel ve örgütsel yetkinliğin artırılması (empowerment)

Katılımcılar: Süleyman Ağaoğlu, Ertuğrul Akçaoğlu, Gediz Akdeniz, Yasemin Alataş, Feray Albasan, Sezgin Ata, Nesrin Bekler Ata, Armağan Birgil, Ruhan Birgil, Can Canbaz, Cevdet Canbaz, Uğur Canbaz, Hakan Çapalov, Kadir Dadan, Ender Eren, Neriman Gül Eren, Ünsal Esenkal, Nejla Gelegen, Turgut Gelegen, Şenol Gül, Sait Doğan Gül, Hasan Güventürk, Alper Kaya, N. Korhan Kaya, Gökhan Orhan, Mehmet Özpamukçu, Fecri Şengür, Nursel Şengür, Hasan Tatlıpınar, Mehmet Tepşik, Necati Turhan, Reşat Uygun, Ahmet Yaşar, Güler Yaşar, Kasım Yeter