Metin Kutusu: Yeşil ve Sol’un Kısa Tarihi

2014 baharında yeni bir Yeşil ve Sol buluşmanın öncesinde şimdiye kadar kat ettiğimiz yolu kısaca değerlendirmekte yarar var. 2007 yılı sonunda ortaya attığımız ve başlangıçta “YeşilSol”, kısa bir zaman sonra da “Yeşil ve Sol” isimleriyle peşinden koştuğumuz bu görüşler, biz merkezinde olmasak da, birçok siyasi yapı tarafından benimsendi ve benimsenmeye devam ediyor.

Bu süreç içerisinde, çalışma grubu olarak bizler, uluslar arası boyutu da içermek üzere açık bir tartışma yürüttük ve hiçbir zaman sahiplenici, yol gösterici, “öğreten adam” pozisyonunda olmadık. Önceliğimiz kendimizi yaşamak, kendimizi gerçekleştirmekti.

Belki bunun da etkisiyle, aynı kökten geldiğimiz Yeşiller Partisi’nin, Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile olan birleşmesinde, bizimle doğrudan ya da dolaylı görüşmeler yapılmamasına rağmen, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ismini almasına, usul ve üslup dışında çok da itiraz etmedik.

Bununla birlikte siyasi çalışmalarımızı yürütürken, kuruluşunda ve gelişme sürecinde yeşil hareketin de yer aldığı Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile yerel ölçekte birliktelikler sergiledik.

Keza bir çatı partisi fikrini desteklesek de, hem politikasına kimlik siyaseti damgasını vurduğu, hem de tavandan tabana doğru inşa edildiği için, görüşlerimizin bir kısmını içermesine rağmen HDK ve HDP süreçlerine açık bir destek vermedik.

Süreç içerisinde bir çalışma grubunun ötesinde bir harekete dönüşmek için çabalarımız oldu. Ancak bunun toplumsal bir karşılığını bulamadık ve yeşil hareketin bir parçası olarak kaldık.

Bugün geldiğimiz noktada, bir çalışma grubu olarak kalmakla bireysel açıdan bir sıkıntımız yok. Yürüttüğümüz teorik ve pratik çalışmaları herhangi bir sıkıntıya düşmeden sürdürebiliriz ve sürdüreceğiz. 

Ancak içinde yer aldığımız yeşil hareketin çok büyük bir sorunu var ve bu sorunun oluşmasında ve çözülmesinde hepimizin sorumluluğu var. Hareketimizin siyasi arenada birlikte çalışma yürüteceği bir muhatabı yok ve bu muhatapsızlık, hareketin gelişememesine ve sürekli patinaj yaparak yerinde saymasına, hareketin içerisindeki bireylerin de umutsuzluğa kapılmasına neden oluyor.

Birçok kişi ana muhalefet partisinden bir çaba bekliyor, ancak politik olarak onun öncelikleri arasında bu konular yok ve ülke çapında yürütülen hemen hiçbir mücadelenin içerisinde CHP yer almıyor. Süreç içerisinde teorik düzeyde CHP ile görüşmeler yürütmemize rağmen, birlikte hareket etmek için bir kararlılık göremedik. 

BDP/HDP, örgütsel olarak önerdiğimiz birçok uygulamayı yapılarına aşılasa da, kimlik siyasetini her şeyin önüne koyarak ekolojinin üstünü örtüyor, kentleşme ve modernleşmeyi artırıcı yerel yönetim uygulamalarıyla eleştirdiği kapitalist sistemin bölgedeki genişlemesini besliyor.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ise, kuruluşunda ve gelişiminde yaptığı örgütsel hatalar nedeniyle hareketten tamamen kopuk bir görüntü sergiliyor. Kitleselleşmediği için de tabanını yansıtmayan makropolitik çabaları havada kalıyor, kendi siyasetine hizmet etmiyor.

Yerel ölçekte birliktelikler sergilediğimiz ÖDP ise, yeniden birlikte kuruluşu işaret etse de, üzerine oturduğu ismin beraberinde getirdiği yüklerden kurtulamamakta, merkez inşa etme düşüncesinde ısrar ederek çoğulcu düşüncelerle çelişmekte ve eskimiş teorisinin dışına çıkamamaktadır.

Gezi direnişi sonrası kurulan Gezi Partisi ise, birçok yeni siyasi oluşum gibi, kendisinin ortaya çıktığı ortamın oluşması için verilen mücadeleleri içselleştirememiş, her şeyin kendisi ile başladığı algısını “yeni” oluşunu pekiştirmek üzerine kullanmak istemiş, grafik yönü gelişkin ancak teorik yönü olmayan bir parti olarak görünmektedir.

Sonuç olarak, yeşil hareket, bu seçenekler içerisinde kendisinin dinamiğini yansıtacak ve kendisinin de bir parçası olacak bir siyasi muhatap aramaktadır. Yeşil ve Sol Çalışma grubu olarak, bundan sonraki süreçte, bu arayışa ve gerekirse yeni bir muhatabın oluşumuna destek vereceğiz. Çünkü bu sorunun geldiğimiz nokta itibariyle ertelenemez nitelikte olduğunu düşünüyoruz. Hareketin içerisinde bizim gibi düşünenler ile bir araya gelerek, kararlaştıracağımız adımları birlikte atmak istiyoruz.

Kadir Dadan

Yeşil ve Sol Çalışma Grubu, 2 Mayıs 2014

Bizimle bağlantı kurmak için:

Telefon: 0 (530) 403 13 66

Facebook: https://www.facebook.com/yesilvesol/

Twitter: https://twitter.com/YesilveSol

Instagram: https://www.instagram.com/yesilvesol/

E-posta:  bilgi@yesilvesol.org